انواع نیم دانه

برنج هندی ، پاکستانی، تایلندی و ...را به خاطر قیمت پایین و قد کشیدنش می‌خرند. ولی برای ارزان‌تر تمام شدن می‌شود از نیم‌دانه و سرلاشه ایرانی برای مصرف روزانه استفاده کرد که طعم و ارزش غذایی به مراتب بالاتر از برنج های خارجی  دارندتصحیح جستجو